Kevätkokous la 7.5.2022 – uusi kutsu

Aiempi kevätkokous la 2.4. peruuntui odottamattomista syistä ja uusi kokous järjestetään la 7.5.2022.

Kokouskutsu
Turun keskiaikaseura Unikankare ry:n kevätkokous pidetään lauantaina 7.5.2022 klo. 17.00 Zoom/lähi-hybridikokouksena.
Kokoukseen voi osallistua Zoomissa: https://oracle.zoom.us/j/95077857689?pwd=TEV2MzF3a2pzZytaTXEwNzZiR0JBQT09 Meeting ID: 950 7785 7689 Password: 15808492 tai halutessaan paikalla osoitteessa Rauhankatu 7. Paikalle tulevia pyydetään ilmoittamaan tulostaan 27.4. mennessä  Kaarinalle sähköpostilla vouti.unikankare@aarnimetsa.org niin saat tarkemmat saapumistiedot.
Tervetuloa!

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen.
7. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat: Sääntömuutos. Turun keskiaikaseura Unikankare ry:n sääntöihin pykälään 8 ehdotetaan lisäystä helpottamaan kokouksiin osallistumista.
8. Kokouksen päättäminen.

Sääntöihin ehdotettu lisäys (& koko ko sääntökohta):

8 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli seuran kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

[lisäys tähän väliin]
Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

[lisäys loppuu]

Seuran kokouksessa on jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

%d bloggers like this: