Kevätkokouskutsu / Spring meeting Invitation

Kokouskutsu Turun keskiaikaseura Unikankare ry:n kevätkokous pidetään maanantaina 22.5.2023 klo. 18.00 Zoom/lähi-hybridikokouksena.

Lähitapaaminen; Turun Martissa, lisätiedot Inkeriltä, sähköpostitse inkeri.lah(at)gmail.com TAI FB-messenger-viesti Kokoukseen voi osallistua Zoomissa: https://utu.zoom.us/j/62625387377 Meeting ID: 626 2538 7377

Tervetuloa!

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen.

7.Kokouksen päättäminen.


Meeting invitation

The spring meeting of Turku medieval society Unikankare ry will be held on Monday 22 May 2023 at 18.00 as a Zoom/near hybrid meeting.

Close encounter; In Turku Martti, additional information from Inkeri Lahtinen, email: inkeri.lah(at)gmail.com OR FB messenger message

You can participate in the meeting on Zoom: https://utu.zoom.us/j/62625387377 Meeting ID: 626 2538 7377

Agenda

1. Opening the meeting.

2. Election of the meeting’s chairman, secretary, two minutes inspectors and, if necessary, two vote counters.

3. Establishing the legality and quorum of the meeting.

4. Approval of the agenda of the meeting.

5. Presentation of the financial statement, annual report and auditors’ statement.

6. Confirming the financial statements and deciding on the release of liability. 7. Closing the meeting.

%d bloggers like this: